Jūsų vardas ir pavardė *

Įmonė

Jūsų el. paštas *

Pateikdamas savo asmens duomenis sutinku, kad Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, kodas 300573017, T. Kosciuškos g. 24, 01100 Vilnius, tvarkytų juos tikslu pateikti paslaugų pasiūlymus, informaciją apie vykdomą veiklą, teisinio reguliavimo naujienas, teisės taikymo rekomendacijas ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo jų pateikimo dienos. Esu informuota(s) apie teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki jo atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.